Monday, November 30, 2009

Tips on Sept 2009 BBMP 1103 Final Exam

Nov 30, 2009


The exam coaching workshop was successfully conducted at OUM Perak on Nov 29, 2009 from 8.30am to 12.30pm. It was attended by 16 learners from OUM Perak.

Video on Exam Workshop:The final exam which will be held on 17 December nationwide from 9.00am to 11.10am, consists of 2 parts:

Part A - given 3 questions - answer only 2
Part B - given 2 questions - answer only 1

You are given 2 hours to answer three questions, which means you must spend NOT more than 40 minutes per question.

Here are some of the topics to focus in the Sept 2009 final exam:

Topic 1 - from Chapter 6 - compound interest and growth rate

Topic 2 - from Chapter 7 - differentiation using product rule, division rule, power rule and chain rule

Topic 3 - from Chapter 10 - application of differentiation especially on how to find maximum revenue, maximum profit and minimum cost. Also practice on marginal cost, marginal revenue, marginal profit and average cost, average revenue and average profit

Topic 4 - from Chapter 13 - Integration

Topic 5 - from Chapter 14 - application of Integration especially on how to use integration to find cost and revenue functions from marginal cost and marginal revenue

The following are some video clips to assist you:

Compound Interest 1:Compound Interest 2:Application of Differentiation:Application of Integration 1:


Application of Integration 2:

Friday, November 27, 2009

BBMP1103 Exam Coaching Workshop for Sept 2009 Final Exam
The exam coaching workshop for BBMP1103 will be held as follows:

Date: 29 Nov 2009 (Sunday)

Time: 8.30am - 12.30pm

Place: OUM Perak (Jln Lim Bo Seng)

Please confirm your participation by calling Puan Murni/Puan Siti at 05-2546006 or email to richng8888@gmail.com

Tuesday, November 24, 2009

BBMP1103 - Chapter 14 - Application of Integration

There are 4 parts in this video as follows:


Part 1:


Part 2:


Part 3:


Part 4:

BBMP1103 - Chapter 13 - Integration

The video clips for this chapter has been divided into4 parts as follows:


Part 1:


Part 2:


Part 3:


Part 4:

Saturday, November 21, 2009

BBMP1103 Chapter 12 - Application of Partial Differentiation

The following are video clips based on BBMP1103 Chapter 12 - Application of Partial Differentiation. There are 6 parts in this video.


Part 1:


Part 2:


Part 3:


Part 4:


Part 5:


Part 6:

BBMP1103 Chapter 11 - Partial Differentiation

The following video clips are based on BBMP1103 Chapter 11 - Partial Differentiation. There are 4 parts in this video:


Part 1:


Part 2:


Part 3:


Part 4:

Thursday, November 19, 2009

BBMP1103 - Chapter 10 - Application of Differentiation

The following video clips are based on Chapter 10 of BBMP1103. There are 6 parts as follows:


Part 1:


Part 2:


Part 3:


Part 4:


Part 5:


Part 6:

BBMP1103 - Chapter 9 - Higher Degree Differentiation

The following are video clips of Chapter 9 of BBMP1103. There are three parts in this video as follows:


Part 1:


Part 2:


Part 3:

Tuesday, November 17, 2009

BBMP1103 - Chapter 8 - Differentiation of Logarithm and Exponential Functions

This section contains video clips on BBMP 1103 Chapter 8. There are three parts as follows:


Part 1:


Part 2:


Part 3:

Tuesday, October 20, 2009

BBMP1103 - Chapter 7 - Differentiation

The following video clips are based on BBMP 1103 Chapter 7 from the OUM's module.

The video clips are divided into 6 parts.


Video Clip Part 1/6:Video Clip Part 2/6:Video Clip Part 3/6:Video Clip Part 4/6:Video Clip Part 5/6:Video Clip Part 6/6:

BBMP1103 - Chapter 6 - Exponential and Logarithm Functions

The following video clips is based on Chapter 6 of OUM's BBMP1103 module on Exponential and Logarithm functions.Video Clip Part 1/8:Video Clip Part 2/8:Video Clip Part 3/8:Video Clip Part 4/8:Video Clip Part 5/8:Video Clip Part 6/8:Video Clip Part 7/8:Video Clip Part 8/8:

Monday, October 19, 2009

BBMP1103 - Chapter 5 - Quadratic Functions

The following are the video clips for Chapter 5 on Quadratic Functions:Video Clip Part 1/6:Video Clip Part 2/6:


Video Clip Part 3/6:Video Clip Part 4/6:Video Clip Part 5/6:Video Clip Part 6/6:

Wednesday, October 14, 2009

Sample Q&A on Cost, Revenue and Profit Functions

Oct 14, 2009

The following video clip will show you how to answer questions related to Cost, revenue and profit functions.

Sample Q&A on Break-Even Analysis

The following video clip will show you how to tackle questions related to Break-Even Point Analysis.

Friday, October 9, 2009

BBMP 1103 - Chapter 4 - Linear Functions

The following video clips are based on BBMP1103 Chapter 4 - Linear Equations. The video has been split into 7 parts as follows:Video Clip Part 1 of 7:Video Clip Part 2 of 7:Video Clip Part 3 of 7:Video Clip Part 4 of 7:Video Clip Part 5 of 7:Video Clip Part 6 of 7:Video Clip Part 7 of 7:

Wednesday, September 30, 2009

Solving Equations Using Cramer's Rule

Here is the video on how to solve equations using Cramer's Rule:

The slides for the above video are as follows:

Slide 1 of 6:Slide 2 of 6:Slide 3 of 6:Slide 4 of 6:Slide 5 of 6:Slide 6 of 6:

Solving Equations Using Inverse 3x3 Matrix

Oct 1, 2009

Here is an example taken from OUM's Jan 2008 Final Exam paper. The question requires you to solve the equations using the Inverse Matrix method. The video clips below divided into three sections will show you how to do it.Video Clip Part 1:Video Clip Part 2:Video Clip Part 3:The slides for the video clips are as follows:

Slide 1 of 9:Slide 2 of 9:Slide 3 of 9:Slide 4 of 9:Slide 5 of 9:Slide 6 of 9:Slide 7 of 9:Slide 8 of 9:Slide 9 of 9:

Sunday, September 27, 2009

Bengkel Matematik @ OUM Perak bagi Semester Sept 2009

27 Sept 2009

Pagi tadi telah berlangsungnya bengkel matematik untuk pelajar BBMP1103 semester Sept 2009 di OUM Perak. Bengkel ini telah dikendalikan oleh Pengarahnya sendiri iaitu Richard Ng dengan menggunakan model pengajaran Online Supplemental Instruction (OSI).

Peserta bengkel sedang giat membuat perbincangan mengenai soalan matematik yang diberikan

Seramai 9 orang pelajar telah hadir daripada sejumlah 30 orang yang disasarkan. Walaupun kehadiran amat menghampakan tetapi semangat yang ditunjukkan oleh pelajar yang hadir merupakan satu petanda baik.

Fong Choi Feng, salah seorang peserta sedang menulis jalan kerjanya sambil diperhatikan rakan-rakan lain

Shamini, salah seorang peserta bengkel sedang mewakili kumpulan 2 untuk memberikan penjelasan jalan kerja soalan matematik yang diberi

Rata-rata pelajar yang hadir mempunyai profil yang hampir sama iaitu mereka kebanyakannya mendapat gred yang kurang baik pada peringkat SPM dan telah meningalkan sekolah lebih dari 6 tahun sebelum memasukki Open University Malaysia (OUM).

Para peserta sedang belajar cara menggunakan Equation Editor

Dalam bengkel ii para pelajar telah didedahkan dengan matematik asas di mana mereka diajar operasi nombor serta aljebra. Pada akhir setiap sesi, pelajar dikehendaki melantik seorang wakil untuk tampil ke hadapan memberikan penerangan cara menjawa sesuatu soalan yang diberikan.

Tangarajie dan Zolpakar sedang mempelajari cara menggunakan Equation Editor

Kemuncak kepada bengkel ini ialah para pelajar diajar cara menggunakan perisian Microsoft Equation Editor untuk menaip simbol matematik. Setiap kumpulan dibekalkan dengan sebuah laptop. Bilangan pelajar yang kurang membolehkan semua pelajar berpeluang menggunakan Equation Editor secara Hands-on.

Pada akhir sesi bengkel ini, para peserta nampak lebih berkeyakinan. Mereka juga telah didedahkan dengan model pembelajaran OSI di mana semua peserta diingatkan untuk menjadi mentor kepada rakan-rakan lain yang perlukan bantuan mereka dalam matematik.

Bengkel ini yang bermula pada jam 8.30pg tamant pada jam 1.15tgh. Pelajar disediakan minimum dan makanan ringan oleh pihak OUM.

Thursday, September 24, 2009

Sample Q&A for BBMP1103 Chapter 2 - Q6

Sept 24, 2009

The following slides will show you how to find the inverse of 2x2 matrix.

Watch the video clip here:Slide 1 of 4:


Slide 2 of 4:


Slide 3 of 4:


Slide 4 of 4:

Sample Q&A for BBMP1103 Chapter 2 - Q5

Sept 24, 2009

The following slides will show you how to carry out Transposition on a 2x2 and 3x3 matrix:

Watch the video clip here:Slide 1 of 2:


Slide 2 of 2:

Wednesday, September 23, 2009

Sample Q&A for BBMP1103 Chapter 2 - Q4

Sept 23, 2009

The following video clip and slides will show you how to find the determinant of a 3x3 matrix.

Watch the video clip here:Slide 1 of 3:


Slide 2 of 3:


Slide 3 of 3:

Sample Q&A for BBMP1103 Chapter 2 - Q3

Sept 23, 2009

The following video clip will show you how to find the determinant of 2x2 matrices.

Watch the video clip here:Slide 1 of 3:


Slide 2 of 3:


Slide 3 of 3:

Sunday, September 20, 2009

Sample Q&A for BBMP1103 Chapter 2 - Q2

Sept 20, 2009

This example will show you how to answer questions related to operations involving 3x3 matrices.View the Video clip here:The following are the slides:

Slide 1 of 3:


Slide 2 of 3:


Slide 3 of 3: